Lista cărților / autorilor

 1. A. J. Greimas – Despre sens: eseuri semiotice
 2. Abraham Maslow – Motivație și personalitate
 3. Alvin Toffler – Consumatorii de cultură
 4. Amos Funkelstein – Teologie și imaginația științifică
 5. Andrei Pleșu – Despre frumusețea uitată a vieții
 6. Anselm – De ce s-a făcut Dumnezeu om
 7. Anselm – Despre libertatea alegerii
 8. Anton Dumitriu – Culturi eleate și culturi heraclitice
 9. Anton Dumitriu – Philosophia Mirabilis
 10. Aristotel – Categorii; Despre interpretare
 11. Aristotel – Despre suflet
 12. Aristotel – Metafizica
 13. Aristotel – Organon, vol. 1
 14. Arthur Koestler, Albert Camus – Reflecții asupra pedepsei cu moartea
 15. Arthur O. Lovejoy – Marele lanț al ființei
 16. Augustin – Confesiuni
 17. Bernard Williams – Moralitatea
 18. Bertrand Russell – De ce nu sunt creștin
 19. Bertrand Russell – În căutarea fericirii
 20. Blaise Pascal – Cugetări
 21. Boethius – Tratate teologice
 22. Brian Davies – Introducere în filosofia religiei
 23. Carl Gustav Jung – Opere complete, vol. 15
 24. Chaim Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca – Tratat de argumentare
 25. Claude Levi-Strauss – Gândirea sălbatică
 26. Constantin Noica – Mathesis sau bucuriile simple
 27. Constantin Noica – Modelul cultural european
 28. Constantin Noica – Povestiri despre om
 29. Constantin Noica – Schiță pentru istoria lui Cum este cu putință ceva nou
 30. Constantin Noica – Trei introduceri la Devenirea întru ființă
 31. Damascius – Despre primele principii
 32. Daniel Barbu – Bizanț contra Bizanț
 33. Daniel Dennett – Tipuri mentale
 34. David Bohm – Plenitudinea lumii și ordinea ei
 35. Desmond Morris – Zoomenirea
 36. Dimitrie Cantemir – Mic compendiu asupra întregii învățături a logicii
 37. Dumitru Gheorghiu – Logica generală, vol. 1
 38. Duns Scotus – Despre primul principiu
 39. E. Kolman – Istoria matematicii în Antichitate
 40. Edmund Husserl – Meditații carteziene
 41. Emil Cioran – Cartea amăgirilor
 42. Emil Cioran – Razne
 43. Emmanuel Levinas – Când Dumnezeu devine idee
 44. Emmanuel Levinas – Totalitate și infinit. Eseu despre exterioritate
 45. Epicur, Diogenes din Oinoanda – Epicurea
 46. Ernst Cassirer – Filosofia Luminilor
 47. Erwin Schrödinger – Ce este viața; spirit și materie
 48. Etienne Gilson – Filosofia în Evul Mediu
 49. Eugeniu Coșeriu – Istoria filosofiei limbajului
 50. Ferdinand de Saussure – Scrieri de lingvistică generală
 51. Frances A. Yates – Iluminismul rozicrucian
 52. Francis Bacon – Despre excelența și progresul cunoașterii divine și umane
 53. Freeman Dyson – Originile vieții
 54. Friedrich Nietzsche – Nașterea filosofiei
 55. Friedrich Schleiermacher – Teologia creștină liberală
 56. G. E. Moore – Principia ethica
 57. Gheorghe Enescu – Fundamentele logice ale gândirii
 58. Gheorghe Enescu – Paradoxuri, sofisme, aporii
 59. Gheorghe Vlăduțescu – O istorie a ideilor filosofice
 60. Gilles Deleuze – Diferență și repetiție
 61. Gilles Deleuze – Nietzsche
 62. Gilles Deleuze – Nietzsche și filosofia
 63. Giordano Bruno – Opere italiene, vol. 4
 64. Giordano Bruno – Opere italiene, vol. 7
 65. Giovanni Reale – Istoria filosofiei antice, vol. 1
 66. Graham Priest – Dincolo de limitele gândirii
 67. Hannah Arendt – Viața spiritului
 68. Henri Bergson – Cele două surse ale moralei și religiei
 69. Henri Poincaré – Știință și ipoteză
 70. Henri-Irenee Marrou – Istoria educației în antichitate, vol. 1
 71. Henri-Irenee Marrou – Istoria educației în antichitate, vol. 2
 72. Henri-Irenee Marrou – Sfântul Augustin și sfârșitul culturii antice
 73. Henry Chadwick – Augustin (Maeștrii spiritului)
 74. Horia Roman Patapievici – Omul recent
 75. Ian Stewart – Numerele naturii
 76. Ilie Pârvu – Cum se interpretează operele filosofice
 77. Ioan Petru Culianu – Arborele Gnozei
 78. Ioan Petru Culianu – Jocurile minții
 79. Ion Copoeru – Aparență și sens
 80. Isaac Newton – Optica
 81. Isaac Newton – Principiile matematice ale filosofiei naturale
 82. Isaiah Berlin – Patru eseuri despre libertate
 83. J. B. Schneewind – Inventarea autonomiei
 84. J. M. Bochenski – Ce este autoritatea?
 85. Jacqueline Russ – Metodele în filosofie
 86. Jean Amery – Despre sinucidere
 87. Jean Copans – Introducere în antropologie și etnologie
 88. Jean Piaget – Epistemologia genetică
 89. Jean-Francois Lyotard – Fenomenologia
 90. Jean-Paul Sartre – Ființa și neantul
 91. Jim Baggott – Higgs
 92. Johann Gottlieb Fichte – Doctrina științei
 93. John L. Austin – Cum să faci lucruri cu vorbe
 94. John Locke – Eseu asupra intelectului omenesc, vol. 1
 95. John Locke – Eseu asupra intelectului omenesc, vol. 2
 96. Jolande Jacobi – Psihologia lui C. G. Jung
 97. Julien Benda – Trădarea cărturarilor
 98. Karl Marx, Friedrich Engels – Opere, vol. 1
 99. Karl Marx, Friedrich Engels – Opere, vol. 2
 100. Karl Marx, Friedrich Engels – Opere, vol. 3
 101. Karl Popper – Conjecturi și infirmări
 102. Leibniz – Noi eseuri asupra intelectului omenesc
 103. Lucian Blaga – Trilogia cosmologică
 104. Lucian Boia – Un joc fără reguli
 105. Ludwig Wittgenstein – Caietul albastru
 106. Ludwig Wittgenstein – Caietul brun
 107. Ludwig Wittgenstein – Cercetări filosofice
 108. Ludwig Wittgenstein – Despre certitudine
 109. Ludwig Wittgenstein – Însemnări postume 1914-1951
 110. Marcel Gauchet – Ieșirea din religie
 111. Marcel Mauss – Eseu despre dar
 112. Marcus Aurelius – Gânduri către sine însuși
 113. Marin Țurlea – Filosofia matematicii
 114. Mario Bunge – Știință și filosofie
 115. Martin Heidegger – Ființă și timp
 116. Martin Heidegger – Problemele fundamentale ale fenomenologiei
 117. Michel Foucault – Arheologia cunoașterii
 118. Michel Onfray – Scurt manifest hedonist
 119. Mihail Radu Solcan – Arta răului cel mai mic
 120. Mircea Eliade – India
 121. Mircea Eliade – Sacrul și profanul
 122. Mircea Flonta – 20 de întrebări și răspunsuri despre Immanuel Kant
 123. Mircea Flonta – Kant în lumea lui și în cea de azi
 124. Moritz Schlick – Formă și conținut
 125. Neagu Djuvara – Civilizații și tipare istorice
 126. Neagu Djuvara – Există istorie adevărată?
 127. Nicolae Bagdasar – Teoria cunoștinței
 128. Nicolae Turcan – Cioran sau excesul ca filosofie
 129. Nicolae Turcan – Credința ca filosofie
 130. Nicolae Turcan – Dumnezeul gândurilor mărunte
 131. Nicolae Turcan – Începutul suspiciunii
 132. Nicolai Hartmann – Vechea și noua ontologie
 133. Nicolaus Cusanus – Pacea între religii
 134. Niels Bohr – Teoria atomică și descrierea naturii
 135. Norberto Bobbio – Dreapta și stânga
 136. Octavian Nistor (trad.) – Filosofie neokantiană în texte
 137. Oskar Becker – Fundamentele matematicii
 138. Paul Ricoeur – Istorie și adevăr
 139. Paul Ricoeur – Răul
 140. Peter Berger, Thomas Luckmann – Construirea socială a realității
 141. Peter Singer – Hegel (Maeștri spirituali)
 142. Petre Botezatu – Cauzalitatea fizică și panquantismul
 143. Petre Botezatu et al. – Direcții în logica contemporană
 144. Pierre Hadot – Ce este filosofia antică?
 145. Pierre Hadot – Plotin sau simplitatea privirii
 146. Pierre Manent – Originile politicii moderne
 147. Pierre Riche – Educație și cultură în Occidentul barbar
 148. Pierre Teilhard de Chardin – Mediul divin
 149. Platon – Opere, vol. 1
 150. Platon – Opere, vol. 6
 151. Platon – Opere, vol. 7
 152. Platon – Theaitetos
 153. Platon, Marsilio Ficino – Banchetul; Asupra iubirii
 154. Plotin – Opere, vol. 1
 155. R. G. Collingwood – Ideea de natură
 156. Rene Descartes – Expunere despre metodă
 157. Rene Descartes – Reguli utile și clare pentru îndrumarea minții în cercetarea adevărului
 158. Richard Dawkins – Ceasornicarul orb
 159. Richard Leakey – Originea omului
 160. Robert Muchembled – Magia și vrăjitoria în Europa din Evul Mediu până astăzi
 161. Roger Penrose – Mintea noastră cea de toate zilele
 162. Roger Scruton – Cultura modernă pe înțelesul oamenilor inteligenți
 163. Roger Scruton – Spinoza (Maeștrii spiritului)
 164. Rollo May – Descoperirea ființei
 165. Roy Baumeister – Sensuri ale vieții
 166. Rudolf Carnap – Semnificație și necesitate
 167. Rudolf Peierls – Legile naturii
 168. Saul Kripke – Numire și necesitate
 169. Sergiu Bălan – Între istorie și filosofie: sistemul lui R. G. Collingwood
 170. Sigmund Freud – Psihopatologia vieții cotidiene
 171. Sigmund Freud – Totem și tabu
 172. Slavoj Zizek – Ați spus cumva totalitarism?
 173. Slavoj Zizek – Zăbovind în negativ
 174. Soren Kierkegaard – Opere, vol. 1
 175. Spinoza – Etica
 176. Ștefan Afloroaiei – Metafizica noastră de toate zilele
 177. Ștefan Zissulescu – Filosofia ficționalistă a lui Vaihinger
 178. Stephen Hawking – Visul lui Einstein și alte eseuri
 179. Steven Weinberg – Descoperirea particulelor subatomice
 180. Susan Sontag – Despre fotografie
 181. Teodor Dima – Metodele inductive
 182. Thomas Kuhn – Structura revoluțiilor științifice
 183. Tom Sorell – Descartes: o scurtă introducere
 184. Toma de Aquino – Despre guvernământ
 185. Tucidide – Războiul peloponesiac
 186. Umberto Eco – Cinci scrieri morale
 187. Valentin Mureșan – Trei teorii etice
 188. Vasile Dem. Zamfirescu – Filosofia inconștientului
 189. Vasile Frăteanu – Tratat de metafizică
 190. W. V. Quine, J. S. Ullian – Țesătura opiniilor
 191. Walter Biemel – Heidegger (Maeștri spirituali)
 192. Walter F. Otto – Zeii Greciei
 193. Wayne Shumaker – Științele oculte ale Renașterii
 194. Werner Heisenberg – Imaginea naturii în fizica contemporană
 195. Werner Heisenberg – Partea și întregul: discuții în jurul fizicii atomice
 196. William H. Calvin – Cum gândește creierul
 197. William James – Introducere în filosofie
 198. William James – Pragmatismul
 199. Zhuangzi – Călătorie liberă
 200. Zigmunt Bauman, Tim May – Gândirea sociologică