Valentin Mureșan (coord.) – Legea morală la Kant

Editură: Editura Universității din București
An: 2009
Număr de pagini: 131
OCR: Da
Bookmarks: Da
Copertă: Da
Sursă: Immanuel
Calitate: Excelentă


Link 1: Aici
Link 2: 
Link alternativ DjVu: Aici
Link versiune Epub/Mobi: 

 

Volumul de față este un caiet de seminar util studenților dornici să înțeleagă filosofia morală a lui Immanuel Kant (1724-1804). Textele traduse reprezintă comentarii la opera de filosofie practică a celui ce e considerat cel mai mare filosof modern, în principal la Întemeierea metafizicii moravurilor.  În mod firesc, studiul acestor texte trebuie să se facă în paralel sau după lectura lucrării lui Kant, nu în locul ei. Deși autorii comentariilor sunt cunoscuți exegeți ai operei kantiene, nivelul de sofisticare al textelor e potrivit capacității de înțelegere a unui debutant în studiul lui Kant. Succintul comentariu a lui H. Paton, un celebru profesor de la Oxford, urmează fidel firul textului Întemeierii, de la început până la sfârșit, fiind un ajutor indispensabil pentru lămurirea celui ce buchisește pentru prima oară complicatul text kantian. Studiul lui R. Norman, extrem de folosit de studenții din universitățile occidentale, parcurge de asemenea textul Întemeierii oferind multe  abordări personale. Trebuie spus că lucrarea lui Kant s-a bucurat și se bucură de o mulțime de interpretări diferite, chiar divergente. Fragmentul tradus din cartea lui R. B. Louden, Etica impură a lui Kant, se referă la latura empirică a sistemului eticii kantiene, relativ ignorată de Kant însuși, dar și de comentatori, concentrați aproape exclusiv pe studierea eticii sale „pure” (a priori). Dar nu putem avea decât o concepție deformată despre etica lui Kant dacă ignorăm etica sa empirică sau aplicată. Refacerea întregului tablou e intenția lui Louden. Textul lui T. Hill jr. este o încercare provocatoare și foarte clar scrisă de a aplica aparatul conceptual al eticii kantiene (schițat la începutul studiului) la un caz concret – terorismul. Dacă e moral să sacrificăm persoane nevinovate pentru a lichida un atac terorist – iată o întrebare la care încearcă să răspundă autorul prin prisma eticii kantiene.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *