Hannah Arendt – Condiția umană

Editură: Idea Design & Print
An: 2007
Număr de pagini: 271
OCR: Da
Bookmarks: Da
Copertă: Da
Sursă: Freedom of speech
Calitate: Bună


Link 1: Aici
Link 2: 
Link alternativ DjVu: Aici
Link versiune Epub/Mobi: 

 

În 1958, Hannah Arendt publica Condiția umană. Impresionantă sinteză de antropologie filosofică ce pune la contribuție instrumente filosofice, de economie, de istoria științelor și a religiilor, cartea ne apare, astăzi, ca o propedeutică a unei filosofii politice ce inspiră toate textele autoarei dar care nu a îmbrăcat forma unui sistem. Într-o luminoasă prefață ce deschide ediția franceză din 1994 a Condiției umane (tradusă în această limbă încă din 1961), Paul Ricœur pune în lumină continuitatea dintre Originile totalitarismului și Condiția umană. Unind coerența ficțiunii (capitularea omului în fața Naturii, în nazism, și în fața Istoriei, în comunism) cu rigoarea organizării, sistemele totalitare, ce vehiculează o concepție a puterii „de negândit” în repere umane, ne pun o întrebare apăsătoare: în ce condiții e posibilă o lume neconcentraţionară? Construind o „antropologie filosofică a durabilului”, opusă veleității totalitare de a schimba natura umană, H. Arendt dezvoltă, între Originile totalitarismului și Condiția umană, o reflecție unitară. Operă de „rezistență” și totodată de „reconstruire” a temeiurilor umanității, Condiția umană răspunde la întrebarea formulată mai sus prin afirmarea acțiunii politice în libertate ca ciment al vieții în comun a oamenilor. „Lumea” politică modernă, apărută odată cu primele explozii atomice într-o epocă contemporană născută la sfârșitul secolului al XIX-lea, consecutiv epocii moderne (secolele XVII-XIX), pune în mod acut problema potențialului de violență prin care războaiele, fenomen odinioară marginal, nu mai apar ca o „continuare a politicii cu alte mijloace” ci ca o instaurare originară a violenței ca sursă a acțiunii politice. Descrisă cu brio în studiul „Despre violență” din 1970 (2), răsturnarea raportului dintre politică și război, dintre putere și violență, în care ideologia progresului și dezvoltarea tehnologică joacă un rol esențial, pune în termeni noi problema acțiunii în istorie și a libertății umane.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *