Mircea Eliade – Tratat de istorie a religiilor

Editură: Humanitas
An: 1992
Număr de pagini: 431
OCR: Da
Bookmarks: Nu
Copertă: Da
Sursă: Anonim
Calitate: Excelentă


Link 1: Aici
Link 2: 
Link alternativ DjVu: 
Link versiune Epub/Mobi: 

 

Înainte de a trece în revistă câteva figuri divine de structură uraniană, să încercăm a înțelege semnificația religioasă a Cerului. Chiar fără procesele de afabulație mitică, cerul își revelează direct transcendența, forța și sacralitatea. Simpla contemplare a bolții cerești provoacă, în conștiința „primitivă”, o experiență religioasă. O asemenea afirmație nu implică neapărat „un naturalism” uranian. Pentru mentalitatea arhaică, Natura nu este niciodată numită „naturală”. Expresia „simpla contemplare a bolții cerești” are cu totul alt înțeles dacă o raportăm la omul „primitiv”, deschis miracolelor cotidiene cu o intensitate pe care anevoie ne-o putem închipui. O asemenea intensă contemplație echivalează cu o revelație. Cerul se dezvăluie așa cum este el în realitate: infinit, transcendent. Bolta cerească este prin excelență „cu totul altceva” decât puținătatea pe care o reprezintă omul și spațiul său vital. Simbolismul transcendenței sale rezultă, am spune, din simpla luare la cunoștință a înălțimii sale infinite. „Înaltul” devine, în chip firesc, un atribut al divinității. Regiunile superioare, inaccesibile omului, zonele siderale, dobândesc prestigiile divine ale transcendentului, ale realității absolute, ale perenității. În asemenea regiuni locuiesc zeii; acolo pătrund unii privilegiați pin titluri de ascensiune celestă; acolo se înalță, în concepția numitor religii. sufletele celor morți. „Înaltul” este o dimensiune inaccesibilă omului ca atare; ea aparține de drept forțelor și ființelor supraumane; cel care „se înalță”, urcând ceremonios treptele unui sanctuar sau scara rituală care îl duce la Cer încetează de a mai fi om: sufletele defuncților privilegiați în ascensiunea lor siderală au abandonat condiția umană.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *