Bertrand Russell – Cunoașterea lumii exterioare

Editură: Humanitas
An: 2013
Număr de pagini: 258
OCR: Da
Bookmarks: Da
Copertă: Da
Sursă: Florin
Calitate: Excelentă


Link 1: Aici
Link 2: 
Link alternativ DjVu: Aici
Link versiune Epub/Mobi: 

 

S-ar putea afirma – și asta-i o obiecție la care se cere răspuns din capul locului – că este de datoria filozofului să pună sub semnul întrebării credințele, de bună seamă failibile din viata de zi cu zi și să le înlocuiască cu ceva mai solid și mai greu de tăgăduit. Într-un anumit sens lucrul acesta e adevărat, și într-un anumit sens se și face asta în decursul analizei. Într-un alt sens însă – unul foarte important -, lucrul acesta este absolut imposibil. Admițând posibilitatea îndoielii în privința întregii noastre cunoașteri comune, se impune totuși să acceptăm, în linii mari, această cunoaștere pentru ca filozofia să fie în genere posibilă. Nu există vreun soi extrafin de cunoaștere, accesibilă filozofului, care să ne poată oferi un punct de vedere privilegiat din care să criticăm ansamblul cunoașterii din viata cotidiană. Maximul ce se poate face este să examinăm și să purificăm cunoașterea noastră comună printr-o minuțioasă inspectare lăuntrică, însușindu-ne canoanele potrivit cărora a fost obținută și aplicându-Ie cu mai multă grijă și precizie. Filozofia nu se poate lăuda că a ajuns la un asemenea grad de certitudine încât să aibă autoritatea de a tăgădui faptele de experiență și legile științei. Prin urmare, analiza filozofică, deși e sceptică în privința oricărui detaliu, nu este sceptică în privința ansamblului. Altfel spus, în critica detaliilor, ea nu se poate baza decât pe relațiile acestora cu alte detalii, și nu pe vreun criteriu exterior ce ar putea fi aplicat deopotrivă tuturor detaliilor. Rațiunea acestei abțineri de la o critică universală nu este vreo încredere dogmatică, ci tocmai opusul acesteia; nu este ideea că necesarmente cunoașterea comună ar fi adevărată, ci faptul că nu deținem nici un fel de cunoaștere radical diferit, derivat din vreo altă sursă. Scepticismul universal, deși este irefutabil din punct de vedere logic, din punct de vedere practic este steril; ca atare, el poate doar conferi un anumit iz ezitant credințelor noastre, dar nu poate fi utilizat pentru a le înlocui pe acestea cu alte credințe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *