Ilie Pârvu – Introducere în epistemologie

Editură: Editura Științifică și Enciclopedică
An: 1984
Număr de pagini: 476
OCR: Da
Bookmarks: Da
Copertă: Da
Sursă: moonchildq1
Calitate: Bună


Link 1: Aici
Link 2: 
Link alternativ DjVu: Aici
Link versiune Epub/Mobi: 

 

Necesitatea reconstrucției actuale a epistemologiei poate fi înțeleasă numai dacă vom lua în seamă impactul unei multitudini de factori asupra cercetării critice a naturii și metodei științei. Dintre aceștia, cei mai importanți par a fi: maturizarea cvasi-simultană a unui mare număr de discipline științifice, prin a căror înscriere în orizontul gândirii teoretice s-au multiplicat centrele de difuzie metodologică ale cunoașterii contemporane; apariția în însuși cadrul cunoașterii științifice a unor programe metateoretice care prelungesc efectiv edificarea și fundamentarea ipotezelor și modelelor explicative specifice, programe aflate uneori într-o convergență remarcabilă cu teoriile asupra structurii și dinamicii științei construite în prelungirea unor idealuri epistemologice generale, fapt ce a condus la o apropiere esențială a demersurilor constructive și interpretativ-reflexive ale cunoașterii actuale; creșterea ponderii pe care o dețin în analiza științei ca fenomen de cunoaștere complex structurat și intim interrelat cu mediul social unele ramuri metaştiinţifice (istoria științei, psihosociologia cunoașterii, logica științei etc.) și accentuarea procesului de cooperare și integrare interdisciplinară a perspectivelor lor; în fine, și aceasta nu în ultimul rând, formularea unor noi teorii (demonstrarea unor teoreme, construcția unor ipoteze, rezolvarea unor probleme etc.) de o mare complexitate structurală și cu profunde implicații filosofice; „noua generație” a teoriilor (și a teoreticienilor) a impus atenției un nou „stil de teoretizare”, un nou „pattern metodologic” ce asistă nemijlocit la elaborarea „faptului științific” și a căror codificare metateoretică a devenit o sarcină prioritară a studiilor actuale ale epistemologiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *