Karl Marx, Friedrich Engels – Opere, vol. 2

Editură:  Editura de stat pentru literatură politică
An: 1958
Număr de pagini: 759
OCR: Da
Bookmarks: Nu
Copertă: Da
Sursă: Digibuc
Calitate: Bună


Link 1: Aici
Link 2: 
Link alternativ DjVu: 
Link versiune Epub/Mobi: 

 

Hegel se face vinovat de o dublă inconsecvență: în primul rând, el declară că filozofia este existența determinată a spiritului absolut, dar în același timp se ferește să declare că individul filozofic real este acest spirit absolut; în al doilea rând, numai în aparentă el face din spiritul absolut, ca spirit absolut, făuritorul istoriei. Deoarece însă spiritul absolut abia post festum, în filozof, devine conștient de sine însuși ca spirit creator al lumii, rezultă că fabricarea istoriei de către el există numai în conștiința, în părerea și în închipuirea filozofului, numai în imaginația speculativă. D-l Bruno înlătură această inconsecvență a lui Hegel. Mai întâi el declară că Critica este spiritul absolut și că el însuși este Critica. După cum elementul criticii este exclus din masă, așa și elementul masei este exclus din critică. De aceea Critica se consideră întruchipată nu într-o masă, ci exclusiv într-un mic mănunchi de oameni aleși, în d-l Bauer și în discipolii lui. D-l Bruno înlătură apoi și cealaltă inconsecvență a lui Hegel, prin aceea că, spre deosebire de spiritul hegelian, el nu mai făurește istoria în fantezie post festum, ci, în opoziție cu masa restului omenirii, joacă în mod conștient rolul de spirit al lumii; el se situează în prezent într-un raport dramatic față de această masă, inventează și înfăptuiește istoria cu o anumită intenție și după o matură chibzuială. De o parte se află masa ca element pasiv, lipsit de spirit, neistoric, ca element material al istoriei; de cealaltă parte se află Spiritul, Critica, d-l Bruno & Co., ca element activ de la care pornește orice acțiune istorică. Opera de transformare a societății se reduce Ia activitatea cerebrală a criticii critice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *