Claude Levi-Strauss – Gândirea sălbatică

Editură: Editura Științifică
An: 1970
Număr de pagini: 477
OCR: Da
Bookmarks: Nu
Copertă: Da
Sursă: SDR
Calitate: Medie


Link 1: Aici
Link 2: 
Link alternativ DjVu: Aici
Link versiune Epub/Mobi: 

 

S-ar putea, desigur, imagina că la începutul vieții în societate, și chiar astăzi, indivizi cuprinși de anxietate să fi inventat, și ei inventează totdeauna, comportări compulsive asemănătoare celor ce se observă la psihopați : asupra acestei multitudini de variații individuale s-ar exercita un fel de selecție socială care, după cum selecția naturală o face pentru mutații, ar ocroti și ar generaliza pe acelea care sunt utile perpetuării grupului și menținerii ordinii, eliminând totodată pe celelalte. Dar această ipoteză, greu verificabilă în prezent și de loc în ce privește un trecut îndepărtat, nu ar adăuga nimic la simpla constatare că riturile apar și dispar fără regularitate. Pentru ca apelul la anxietate să furnizeze fie și un început de explicație, ar trebui știut mai întâi în ce anume constă anxietatea și apoi ce relații există între o emoție confuză și dezordonată, de o parte, și comportări purtând pecetea celei mai riguroase precizii și oare se repartizează între câteva categorii distincte, de altă parte. Care e mecanismul prin intermediul căruia cea dintâi le-ar genera pe celelalte? Anxietatea nu este o cauză; e modul în care omul percepe, subiectiv și obscur, o dezordine interioară despre oare nici nu știe dacă e fizică sau mentală. Dacă există o conexiune inteligibilă, aceasta va trebui căutată printre comportările articulate și structurile de dezordine a căror teorie rămâne a fi formulată, și nu între aceste comportări și reflectarea unor fenomene necunoscute pe ecranul sensibilității.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *