Boethius – Tratate teologice

Editură: Polirom
An: 2003
Număr de pagini: 180
OCR: Da
Bookmarks: Da
Copertă: Da
Sursă: Florin
Calitate: Excelentă


Link 1:  Aici
Link 2: 
Link alternativ DjVu: Aici
Link versiune Epub/Mobi: 

Imităm natura atunci când producem imaginea sau portretul unei ființe vii. Dar imaginea este proprie naturii ființei vii, participă într-un fel propriu la aceasta, nefiind doar copia sa sau un simulacru înșelător, ci reclamând o cvasi-autonomie și instalându-se în gândire acolo unde limbajul își atinge limita. Într-adevăr, techne nu imită natura (physis), ci o dezvăluie; nu reprezintă vizibilul, ci aduce sau, mai bine zis, urcă spre vizibil întregul ființei (inclusiv partea sa de „invizibil”) , punând dintr-o dată în lumină „prezența” ființei în integralitatea ei. De aceea , imaginea este în primul rând „naturală” (o eikon physike) sau, mai explicit, este „natura comună” a ființelor și a lucrurilor. Ființele și lucrurile sunt, își manifestă deci existența în măsura în care apar „sub modul imaginii”: chipuri, figuri, aparențe imprimate în substraturi (substanțe și/sau subiecte) sensibile. Care este însă raportul între ceea ce numim imaginea unui lucru și ceea ce considerăm a fi natura proprie a aceluiași lucru? Cum poate o „copie” să aibă în mod evident o legătură cu natura însăși a obiectului sau, să spunem, cu natura însăși a modelului care ni se dezvăluie sau care își face astfel apariția? Pentru a intra în miezul acestor considerații, care rezumă o întreagă moștenire de școală platoniciană privitoare la statutul imaginii, la definiția sa și la felul în care, complet remodelată, aceasta ajunge să slujească gândirii creștine, vom încerca să ne aplecăm asupra câtorva texte aflate la granița dintre două lumi și la întâlnirea a două curente filosofice principale, texte care nu sunt consacrate imaginii, și nici măcar nu se referă în mod direct la aceasta, dar țin seama de ea pe tot parcursul dezvoltării lor, lăsând-o să transpară în anumite argumente și în vocabularul folosit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *